Sunday, February 10, 2008

Why I Don't Believe?

According to somebody, this is the reason I don't believe.

Nagreflect na naman ang namentioned ni amang tony tungkol sa sinasabi sa BIBLE.
Sinabi sa BIBLE,"GURO,ano pa po ang kailangan kong gawin upang maligtas ako.Sinuusunod ko ang 10 utos ng DIYOS,lahat ng kabutihan ay ginagawa ko na."Sumagot si HESUS,"Iwan mo ang mga ari-arian mo at sumunod ka sa akin".Nalungkot ang lalaki dahil di nya kayang gawin yun."Talagang mahirap mapunta ang kaharian ng DIYOS sa mga mayayaman,mas madali pang pumasok sa karayom ang isang kamelyo kaysa makapasok sila sa kaharian ng DIYOS".

Yan ang hindi kayang gawin mo amang tony.katulad ninyong mga atheist ang lalaking tinukoy sa BIBLIYA.At kung gagamitin mo ang talinong pinagkaloob sa atin.Kaya mong ipaliwanag ang talinghagang ito at hindi yun literal hane.sears!


It's wrong on many points.

First, it's a simple ad hominem: saying I cannot follow Jesus and that's the reason I don't want to believe in him. It's putting the cart before the horse. No, I don't believe in god or Jesus Christ being god, so I cannot follow him. It's the other way around. That's the basic thing that they have to understand first. If they cannot do that, they cannot mount a coherent argument against non-belief in their particular god.

Second, it assumes I believe in the bible being the word of god. Nothing to say more about this. Again, this is basic.

Third, atheism is not about being rich or being poor. Now I have a job that gives me sufficient income but I didn't turn atheist when I landed a job and became self-sufficient. I was an atheist since I was in college when my parents were trying to make ends meet for all of us. I turned atheist because I realized everything can be better explained without god, that god did not make sense. It has nothing to do with my economic station in life. I wonder what he/she has to say about rich Christians. (This is actually one of the anomalies of the Catholic Church: it's rich beyond imagination.)

Finally, the generalization in the end is just hypocritical to say the least. I would like to see his/her become a true Christian, love his/her neighbor and stop judging them.

If they want to score against atheism, all they have to do is prove that their god is existing, if he/she is Christian, that Jesus is this alleged god. If that is done, everything else becomes moot and academic.

No comments: